ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code): 159 908 5573

Password: Master2021

ลงข่าว ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment