ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code): 572 151 616

Password: –

ลงข่าว ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment