ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 571 614 795

Password:

ลงข่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment