ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.

 

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 912 430 410

Password:

ลงข่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment