ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30 – 10:30 น.

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 158 805 8845

Password: dentistry

ลงข่าว ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment