ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 – 15:00 น.

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 577 043 870

Password: –

ลงข่าว ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment