ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09:15 – 11:00 น.

สถานที่ : ณ ห้อง A8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number :  573 719 238

Password:

ลงข่าว ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment