ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 11:00 น.

 

ผ่านช่องทาง Zoom Meetings

Meeting number : 811 9327 7166

Password: addt

ลงข่าว ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment