ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.45 – 14.25 น.

สถานที่ : ณ ห้อง B4 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment