ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา  08.00 – 10.00 น.

สถานที่ : ณ ห้อง B11 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ลงข่าว ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment