ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

 

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 573 131 546

Password:

ลงข่าว ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment