ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 – 14.30 น.

 

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 158 020 8394

Password: DTDT2021

ลงข่าว ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment