ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น.

 

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 158 326 1149

Password: implant

ลงข่าว ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment