ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.


ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number (access code): 158 087 3564

Password: implant

ลงข่าว ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment