ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ผ่านช่องทาง Webex Meeting

Meeting number (access code): 158 437 1624

Password: Dentistry

ลงข่าว ณ วันที่ 26 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment