ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น.


ผ่านช่องทาง Zoom Meeting

Meeting number (access code): 896 0274 3593
Password: –

ลงข่าว ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment