ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผ่านช่องทาง Webex Meeting
Meeting number (access code) : 574 072 623
Password: –

ลงข่าว ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment