ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

 

ผ่านช่องทาง Webex Meeting
Meeting number (access code) : 574 461 061
Password: –

ลงข่าว ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment