ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้อง A05 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment