ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.

 

ผ่านช่องทาง Webex Meeting

Meeting number (access code): 158 784 8293

Password: resident

 

ลงข่าว ณ วันที่ 21 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment