ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น.

 

ผ่านช่องทาง Webex Meeting

Meeting number (access code) : 158 225 8310
Password : EndoParichart

ลงข่าว ณ วันที่ 20 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment