ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น.

 

ผ่านช่องทาง Webex Meeting

Meeting number (access code) : 579 076 571
Password : –

ลงข่าว ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment