ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้อง B11 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ลงข่าว ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment