ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย B3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment