ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น.

สถานที่ : ณ ห้อง A08 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment