ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น.

Webex Meeting number : 1660580759
Meeting password : dentistry

ลงข่าว ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment