ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.30 น.

ผ่านช่องทาง Webex Meeting number : 1669364251
Meeting password : dentistry

ลงข่าว ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment