ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น.
ผ่านช่องทาง Webex Meeting number : 914 718 151
Meeting password : implant

ลงข่าว ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment