ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 11.00 น.
สถานที่ : ณ ห้อง A07 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment