ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้อง B3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment