ข่าวประชาสัมพันธ์จาก :  หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น.

สถานที่ : ณ ห้อง B4 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment