ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:00 – 09:00 น.

สถานที่ : ณ ห้อง B07 ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment