ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้อง B03 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment