the-idol-mu-dent-8-1

คนเก่งคนดีศรีทันตฯ มหิดล

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านวารสารเพื่อฟันที่คุณรักทุกท่าน วันนี้ทางกอง บก.ของเรา ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ ท่านหนึ่ง ซึ่งในขณะนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานข้อมูลและสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ท่านจะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์และความประทับใจให้ฟังกันค่ะ เรื่องราวจะมีความน่าสนใจและซาบซึ้งขนาดไหน มาติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะ อยากให้ช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะ

ชื่อ รัตนพงศ์ ยี่หวั่นจ่าย ชื่อเล่น ตั๊ก ครับ

 

อยากให้เล่าถึงความเป็นมาที่ได้รับโอกาสนี้ค่ะ
ตอนนั้นผมเป็นเด็ก อายุประมาณ 6 ขวบ(ได้ป่วยเป็นโรคโปลิโอตั้งแต่ 1-2 ขวบ)ได้ทราบข่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จมาทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ที่วัดหงสาราม ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งบ้านผมอยู่อีกตำบลหนึ่ง แม่ของผมจึงขับรถจักรยานยนต์ พาผมมาเฝ้ารับเสด็จ วันนั้นเป็นวันที่ 2 กันยายน 2520 ผมนั่งประนมมือรอรับเสด็จอยู่แถวหน้าสุด จังหวะนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท่านก็ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าขาของผมเล็กกว่าปกติ ท่านทรงโน้มพระวรกายและย่อประทับลง พระองค์ท่านทรงตรัสกับผมและแม่ของผม ระหว่างที่พูดคุยนั้นพระองค์ท่านทรงเรียกแพทย์ผู้ติดตามพระองค์มาตรวจดู และมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมจำได้แม่นไม่เคยลืมเลยคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่านทรงอุ้มผมให้ลุกขึ้นยืนแต่ผมก็ล้มลง ทรงอุ้มขึ้นอีกครั้ง ผมก็ล้มลงอีก หลังจากนั้นพระองค์จึงอุ้มขึ้นไปนั่นบนพระเพลาของพระองค์ และประคองอย่างอ่อนโยน นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ประทับใจในชีวิตของผมที่มิอาจลืมได้จนถึงปัจจุบัน ต่อมาหลังจากนั้นได้ไม่นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ได้ส่งข้าราชบริพาลมาที่บ้านของผมเพื่อนำตัวไปรักษาและรับผมเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อพาตัวไปรักษา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยการทำกายภาพบำบัด การใช้อุปกรณ์ไม้ค้ำยันและขาเหล็ก (ก่อนจะมาทำการรักษาก่อนหน้านี้จะใช้มือใส่รองเท้าแตะคลานไปในสถานที่ต่างๆ) หลังจากฝึกเดินได้ 6 เดือนก็ได้กลับบ้าน ได้ 2 ปี ก็ถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้าเรียนหนังสือ แม่จึงพาไปสมัครเรียนที่โรงเรียนระแวกที่ผมพักอาศัยอยู่ แต่ทางโรงเรียนไม่รับ พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่า ไม่มีความพร้อมในการดูแลเด็กพิการ

 

พอแม่ทราบอย่างนั้น แม่จึงเขียนจดหมายถึงสำนักพระราชวัง บอกเล่าถึงปัญหาในการเข้าเรียนหนังสือ พอทางสำนักพระราชวังทราบเรื่อง ก็ได้ส่งข้าราชบริพาล มารับตัวผม และส่งให้ศึกษาเล่าเรียน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ (โรงเรียนของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอบเข้ามัธยม ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งระหว่างนั้นก็ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในการศึกษาต่อด้วย หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วผมก็ได้ศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ก็ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เขตดุสิต หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ได้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้น ในปี 2540 ทางคณะทันตแพทยศาตร์ก็ได้เปิดรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งตรงกับสาขาที่ผมเรียนมาจึงสมัครและทำงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อยมา

 

อยากให้ช่วยเล่าถึงความรู้สึกและความประทับใจให้ฟังหน่อยค่ะ
ย้อนกลับไปเมื่ออายุ 6 ขวบ ถ้าวันนั้นนั้นผมไม่ได้เข้ารับเสด็จพระองค์ท่านและไม่ได้รับโอกาส ก็นึกภาพไม่ออกว่าชีวิตผมจะเป็นอย่างไร เพราะว่าสถานะทางบ้านก็ไม่ได้ดี และเป็นเด็ก ชาวบ้านธรรมดา ในถิ่นทุรกันดาลจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย แต่นับจากวันที่ 2 กันยายน 2520 หลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต เปรียบเสมือนผมได้ชีวิตใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้นวิถีชีวิตอีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียน ได้ทำงาน มีโอกาสในการใช้ชีวิตในสังคมเป็นปกติเหมือนคนทั่วไป มีความสุข มีศักดิ์ศรีดูแลครอบครัวและดูแลตนเองได้

 

  • ให้สัมภาษณ์ สารคดีเทิดพระเกียรติฯ “ร้อยเรื่องเล่าองค์ราชัน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)
  • ให้สัมภาษณ์ งาน 60ปี ใต้ร่มพระบารมี “สานต่อน้ำพระทัย..สานใจเด็กพิการ” มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  • ระหว่างศึกษาที่ชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ (โรงเรียนในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
  • ระหว่างศึกษาที่ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  • ให้สัมภาษณ์ในสารคดีชุด “ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (5 ธันวาคม 2554)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment