the-idol-mu-dent-5-1

สวัสดีค่ะ คอลัมน์ Mahidol the Idol ฉบับนี้ทางกอง บก.ของเราได้รับเกียรติได้มาสัมภาษณ์ อาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์มีความโดดเด่นด้านงานสอนเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พอได้ฟํงอาจารย์เล่าแล้วสัมผัสได้เลยว่าอาจารย์มีจิตวิญญาณความเป็นครู สมกับรางวัลที่ได้รับจริงๆค่ะ นอกจากงานสอนแล้วอาจารย์ยังทำงานวิจัยร่วมด้วย อยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าอาจารย์เป็นใคร มีเคล็ดลับในการแบ่งเวลาอย่างไร ติดตามอ่านได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ รบกวนช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
ชื่อ รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ ชื่อเล่น เอ๋

 

อาจารย์คะ อาจารย์มีแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างคะ
อาจารย์ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนในพุทธศาสนา โดยหลักๆใช้หลักคำสอนหัวข้อ “อริยสัจ 4 และพรหมวิหาร 4” พยายามให้ตัวเองมีสติและปล่อยวาง ทำให้การดำรงชีวิตจะมีความทุกข์น้อยลง มองโลกในแง่ดีและมีกำลังใจ ส่วนการทำงานใช้หลักคำสอนหัวข้อ “อิทธิบาท 4” โดยเชื่อเสมอว่าความเพียรเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้การทำงานสำเร็จ ดังเช่นบทความ “ทุกความพยายามไม่อาจนำมาซึ่งความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากความพยายาม” และจากข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ปีพ.ศ.2555 “ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลาย มิได้สำเร็จ ด้วยเพียงความคิดเท่านั้น” สุดท้ายอาจารย์มักจะขอบคุณตัวเอง ให้รางวัลกับตัวเองบ้าง เราต้องให้กำลังใจกับตัวเราเองนั่นเป็นส่วนสำคัญในการให้เรามุ่งมั่นในการทำงานต่อไป

 

อาจารย์ได้รับรางวัลมากมายอย่างนี้ ทั้งงานสอนและงานวิจัย อาจารย์แบ่งเวลาอย่างไรบ้างคะ
ในเวลาทำงาน อาจารย์มีงานคุมนักศึกษาดูแลผู้ป่วยในคลินิก มีการสอนบทเรียนแบบบรรยายและสัมมนารวมถึงงานสอนในห้องปฏิบัติการ ทั้งระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลังปริญญาสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก รวมทั้งสอนนักเรียนช่างทันตกรรมและผู้ช่วยทันตแพทย์ อาจารย์ยังมีงานเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมคลินิกทันตกรรมเด็กโดยดูแลคลินิกทั้งระบบการเรียนการสอนและระบบค่าตอบแทน เป็นกรรมการหลักสูตรหลังปริญญาของภาควิชาทันตกรรมเด็ก ยังรับช่วยงานส่วนรวม โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการสภาอาจารย์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล กรรมการมูลนิธิของคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล อนุกรรมการองค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และกรรมการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย เพราะฉะนั้นอาจารย์จะมีงานประชุมค่อนข้างเยอะ อย่างไรก็ตามเมื่อมีเวลาว่างเกือบทุกครั้ง อาจารย์จะทุ่มเทให้กับงานวิจัย ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาอาจารย์ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการลงตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตัวเอง ส่วนเวลาอยู่บ้าน อาจารย์จะใช้เวลาพักผ่อนเป็นหลัก จะไม่นำงานที่ทำงานมาทำที่บ้านถ้าไม่จำเป็นค่ะ

 

งานวิจัยเด่นๆของอาจารย์มีอะไรบ้างคะแล้วปัจจุบันต่อยอดอะไรบ้าง อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคะ
งานวิจัยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นถึงการป้องกันโรคฟันผุโดยเฉพาะฟันน้ำนม โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สามารถป้องกันฟันผุ มีความปลอดภัย ราคาไม่แพง และสามารถผลิตใช้เองในประเทศ เพื่อนำมาใช้กับเด็กไทยในการป้องกันรักษาโรคฟันผุ ลดการสูญเสียฟันไปก่อนเวลา

 

มีอะไรจะฝากทิ้งท้าย ให้ลูกศิษย์ ฐานะที่เป็นอาจารย์ทันตแพทย์
ทันตแพทย์ที่ดีควรมีทั้งความรู้ทางวิชาการและจรรยาบรรณในการดูแลผู้ป่วย ขอถือโอกาสฝากบทความจากพระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม ไว้ดังนี้

 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์ ”

 

ผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ
1. รางวัลอาจารย์ดีเด่น กลุ่มข้าราชการ ประเภทวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2559
2. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2559
3. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2559
4. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติโดยเป็นผู้วิจัยหลักสูงที่สุด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557, 2559
5. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสูงสุด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2560
6. Research reward คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment