the-idol-mu-dent-29-1

นางสาวกฤตติกา สายโส

 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤตติกา สายโส พยาบาลวิชาชีพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ผู้ที่ได้รับรางวัล แม่ดี – บุคลากรเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2564

เทคนิคการเลี้ยงลูก

 

เลี้ยงลูกแบบง่ายๆ สบายๆ ไม่ตีกรอบให้ลูก ให้ลูกเลือกสิ่งที่ชอบที่ถนัดด้วยตัวเอง เราคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆ ให้ลูกได้เรียนรู้ และฝึกฝนสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งมันจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากกว่ามานั่งบอก นั่งชี้ หรือตีกรอบให้ลูกเป็นแบบที่เราต้องการ

 

อีกอย่าง…ที่ง่ายๆเลย คือ การเป็นต้นแบบ แต่ไม่คาดหวังจะให้เป็นเหมือนเรานะ อยากให้เขาเป็นแบบของเขา โดยที่เรามีหน้าที่ทำให้เขาเห็นว่าอะไรควร/ไม่ควร และคอยดูว่าเขาเป็นแบบที่เขาต้องการหรือยังพร้อมที่จะให้คำแนะนำ ปรึกษาและเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการ

 

เชื่อว่า….แม่และพ่อทุกๆคนอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆ ด้าน แต่อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการประสบความสำเร็จของลูก คือการเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวเขาเอง โดยมีแม่และพ่อคอยอยู่ข้าง ๆ ดูให้ก้าวเดินไปในในลู่ทางที่ควรจะเดิน

 

“ใช้พลังบวก เพื่อขับเคลื่อนทุกอย่างให้ไปสู่เป้าหมาย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment