the-idol-mu-dent-21

บุคลากรดีเด่นประจำปี 2555

 

อ.ทพญ สุธารัตน์ ชัยเฉลิมศักดิ์ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จบการศึกษา ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546

วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา 2550

ปฏิบัติงานที่คลินิกไหน ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยด้านใดบ้างคะ

1. ปฏิบัติงานการเรียนการสอนวิชา การวินิจฉัยโรคช่องปาก รายวิชาบำบัดเบื้องต้นและฉุกเฉิน และรายวิชาทันตกรรมพร้อมมูล ที่คณะทันตแพทยศาสตร์

2. ปฏิบัติงานบริการที่คลินิกทันตกรรมทั่วไป โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร งานที่ทำคือ ตรวจ วินิจฉัยและวางแผนการรักษา ผู้ป่วยใหม่ รวมทั้ง รักษาฉุกเฉินผู้ป่วยที่มีอาการ และให้การรักษาทันตกรรมทั่วไปให้กับผู้ป่วยนัดหมาย

3. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ ที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คือ ผู้แทนคลินิกทันตกรรมทั่วไป หัวหน้าหน่วยโครงการพิเศษและผู้ประสานงานหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ รองประธานอนุกรรมการ ศาสนสัมพันธ์ รองประธานอนุกรรมการศิปวัฒนธรรม

 

ตอนที่ทราบข่าวว่าได้เป็นบุคลากรดีเด่นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ

ก็ดีใจที่ได้รับเลือกค่ะ และรู้สึกขอบคุณทุกคนที่ลงคะแนนเลือกให้

 

มีแอบลุ้นไหมคะ ว่าอาจารย์จะได้รับรางวัลนี้

จริงๆปีนี้ไม่ลุ้นนะคะ เพราะว่าปีที่แล้วเคยได้แล้ว คิดว่าปีนี้ไม่น่าจะได้อีกครั้ง

 

อาจารย์คิดว่าจุดเด่นในตัวอาจารย์สิ่งใด ที่ทำให้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้คะ

ข้อนี้ตอบยากนะคะ ไม่กล้าตอบเองต้องไปหาข้อมูลจากผู้ร่วมงาน จึงได้คำตอบมาว่าจุดเด่นคือ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ทุ่มเทให้กับงาน มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณดี มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นกันเองกับทุกคน ไม่ถือยศถือศักดิ์

 

คติหรือหลักการในการได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นกลุ่มทันตแพทย์

อัตตานัง อุปมัง กเร เอาใจเขามาใส่ใจเรา สิ่งใดที่เราไม่อยากให้ผู้อื่นทำกับเรา เราก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นกับผู้อื่น เช่นกัน คนเราทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำงานเต็มกำลังความสามารถไม่ได้หวังให้งานลดลง แต่ขอให้มีกำลังกายและกำลังใจต่อสู้กับงานต่อไป

 

มีอะไรฝากถึงชาวทันตฯมหิดลบ้างคะ

อยากให้ชาวทันตฯมหิดล มีความเป็น M A H I D O L ในตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ จะได้ทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นและมีความทุกข์น้อยลง จะได้มีกำลังใจทำงานเพื่อคณะฯของเราต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment