the-idol-mu-dent-10-1

โครงการ English Camp for Dental assistants “Let’s speak English Camp 2016”

 

ชื่อ-นามสกุล อุษา สินสวัสดิ์
ชื่อเล่น แจง

 

ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (ผู้ชำนาญงาน)
คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ชื่อประเภทรางวัล ได้รับคะแนนสูงสุดภาษาอังกฤษ ในโครงการ English Camp for Dental assistants
“Let’s speak English Camp 2016”

 

ได้รับรางวัลพิเศษ แพ็คเก็จทัวร์ ที่พักพร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทราบข่าวจากที่ไหนค่ะว่ามีการจัดโครงการ Let’s speak English Camp 2016
ทราบข่าวจากหนังสือเวียนของหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี ที่แจ้งเวียนมาที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เพื่อรับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ “Let’s speak English Camp 2016” โดยผลการสอบของดิฉันผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp for Dental assistants “Let’s speak English Camp 2016” ที่จัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยอาเซียน จังหวัดชลบุรี

 

กิจกรรมในวันนั้นมีอะไรบ้างคะ
วันแรก (25 พ.ค. 59) หลังจากเดินทางจากคณะทันตแพทยศาสตร์ไปถึงมหาวิทยาลัยอาเซียน จังหวัดขลบุรี ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอาเซียน กิจกรรมแรกเป็นการทดสอบก่อนการอบรม ตลอดระยะการฝึกอบรม 3 วันนั้นมีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นผู้ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้ รู้สึกประทับใจอาจารย์ทุกท่าน อาจารย์ใจดีและเป็นกันเองมากๆ ช่วยดูและให้คำแนะนำแต่ละคน ส่วนเนื้อหาการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการทางทันตกรรม โดยทบทวนตั้งแต่การทักทาย การสื่อสารทางโทรศัพท์ การซักประวัติคนไข้ การรักษาทางทันตกรรม การนัดหมายและการรับชำระ มีการทำแบบฝึกหัด สนทนาโต้ตอบกับอาจารย์ และตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนกิจกรรมผ่อนคลาย/สันทนาในช่วงค่ำ เวลา 19.00 น.- 21.00 น. ของแต่ละวันจะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆ มีการสนทนาและแบ่งกลุ่มเล่นเกมเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนวันสุดท้าย (27 พ.ค. 59) มีการทดสอบหลังการอบรม และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

ในตอนแรกคิดว่าตัวเองจะเป็นผู้ได้รับรางวัลหรือเปล่า
ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้รับรางวัลพิเศษนี้ ในตอนแรกตั้งใจมาทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเท่านั้น และคิดว่าหากได้รับโอกาสคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp for Dental assistants “Let’s speak English Camp 2016” เป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่จะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

 

พอรู้ตัวว่าเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
ตอนแรกๆ ไม่เชื่อว่าตัวเองได้รับรางวัล ยังถามกับน้องในคลินิกเลยว่านี่ใช่รูปพี่ที่ได้รับรางวัลใช่ไม๊ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆ ที่ได้รับรางวัลพิเศษนี้ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณาจารย์ ผู้สนับสนุนทุกฝ่าย และบุคลากรทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญและช่วยสร้างโครงการดีๆ แบบนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ช่วยทันตแพทย์ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมอบโอกาสพิเศษให้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศอีกด้วย ยังมีบุคลากรอีกหลายท่านที่สนใจและอยากได้รับโอกาสพิเศษแบบนี้ ขอให้มีการจัดโครงการดีๆ แบบนี้ต่อเนื่องต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ช่วยทันตแพทย์ทุกท่านสู้ๆ ต่อไป ไม่แน่โอกาสครั้งหน้าอาจจะเป็นท่านก็ได้ ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์มาลี อรุณากูร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์ ผู้บริหารโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ที่สนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการ ขอขอบพระคุณอาจาย์ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช และบุคลากรของหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดีทุกท่านที่ดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดการฝึกอบรม ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูงทุกท่านที่เป็นแรงผลักดันรวมทั้งให้ประสบการณ์ดีๆมากมาย ด้วยความรักและความห่วงใยตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดีกับดิฉันในครั้งนี้

 

รางวัลที่ได้คืออะไร และได้เตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ได้รับรางวัลพิเศษ แพ็คเก็จทัวร์ ที่พักพร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน การเตรียมตัวสำหรับการเดินทางในครั้งนี้คือหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปประเทศสิงคโปร์ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ส่วนเรื่องแพ็คเก็จทัวร์ได้รับการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดีจากทีมงานของหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี

 

อยากจะฝากอะไรถึงโครงการนี้บ้างค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย ที่ช่วยสร้างและเปิดโอกาส เปิดโลกการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้ช่วยทันตแพทย์ ขอให้มีการจัดโครงการดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป ขอบคุณที่ให้โอกาสกับผู้ช่วยทันตแพทย์ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment