idol-mu-1-2

• ที่จริงแล้วแผนการเรียนที่ตั้งใจไว้มีจุดหมายปลายทางที่การเป็นอาจารย์ครับ ดังนั้นแผนการศึกษาคือเข้าเรียนระดับปริญญาเอกเพื่อให้ได้ศักยภาพตามที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยควรมีครับ และโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และทันตแพทย์ (Medical scholars program; MSP) ก็สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการได้อย่างชัดเจนครับ โดยเมื่อเข้าโครงการได้เลือกเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ของคณะวิทยาศาสตร์เพราะน่าจะเป็นสาขาที่ถนัดมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทย์ ซึ่งหลักจากเรียนปริญญาเอกจบก็กลับมาเพิ่มเติมในส่วนวิชาคลินิกของคณะทันตแพทยศาสตร์โดยเรียนเฉพาะทางเพิ่มตามสาขาที่เลือก เพราะเลือกในใจตั้งแต่ตอนก่อนสมัครโครงการไว้แล้วครับว่าอยากเป็นอาจารย์ทางสายคลินิกที่ผสมผสานความรู้พื้นฐานทั่วไปทางวิทยาศาสตร์

 

• แรงบันดาลใจหลักมีหนึ่งเดียวครับ คือความตั้งใจจะเป็นครู ซึ่งเคยสัญญากับผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไว้ว่าจะไม่เป็นเพียงทันตแพทย์ทั่วไปแต่จะเป็นครูที่พัฒนาทันตแพทย์ต่อไปได้ ส่วนแรงเสริมอื่นอาจจะมาจากสิ่งที่โครงการมีสนับสนุนที่มีทุนจัดไว้ให้สำหรับหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศ หรือมาจากการสอบถามรุ่นพี่และอาจารย์ที่เคยเข้าโครงการเกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย ซึ่งทำให้ช่วยมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น ส่วนเรื่องที่มีหลายคนตั้งคำถามช่วงก่อนสมัครโครงการเกี่ยวกับการตัดสินใจไม่รอเรียนจบปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์แล้วค่อยหาทุนศึกษาต่อต่างประเทศนั้น โดยส่วนตัวยังยึดมั่นคำพูดผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่า “นักวิจัยในเมืองไทยนั้นควรจะมีทั้งที่จบการศึกษาจากภายในและภายนอกต่างประเทศ เพื่อเกื้อกูลค้ำจุนกันพัฒนาประเทศ หากมีเพียงที่จบจากต่างประเทศจะมีผู้มีประสบการณ์กว้างขวางแต่อาจมีอุปสรรคในการพัฒนาในสอดคล้องกับบริบทสังคมในไทย แต่หากมีเพียงที่จบภายในประเทศเราก็จะขาดวิสัยทัศน์กว้างไกลให้ไปถึงระดับนานาชาติ ดังนั้นควรมีผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้งสองทางอย่างสมดุล”

 

• อย่างที่ได้กล่าวไปครับว่าสาขาที่เรียนตอนปริญญาเอกนั้นคือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ซึ่งเหตุผลหลักมาจากชื่นชอบในการเรียนวิชาเคมี โดยตอนมัธยมปลายเคยเข้าค่ายคัดผู้แทนโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี ความชอบในวิชาจึงเป็นตัวช่วยในการเลือกสาขาวิชาที่เรียน โดยมีรองศาสตรจารย์พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ ประธานหลักสูตรพอลิเมอร์ป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยครับ โดยภายหลังกลับมาเรียนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ได้โอกาสเลือกเข้าบรรจุในภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาที่เรียนมาครับ

 

• ถ้าหมายถึงประสบการณ์ระหว่างเรียนปริญญาเอกนั้นมีมากมายครับ แตกต่างจากการเรียนวิชาชีพทันตแพทย์โดยสิ้นเชิง ประเด็นหลักคือการใช้ชีวิตการตัดสินใจแบบผู้ใหญ่ ซึ่งต่างจากชีวิตการเล่าเรียนระดับปริญญาตรีในคณะทันตแพทยศาสตร์ชัดเจน เพราะเมื่อเรียนระดับปริญญาเอกนั้นเราต้องฝึกบริหารเวลา วางแผนตัดสินใจด้วยตนเองแทบทั้งหมด วางกรอบชีวิตของตนเอง อีกประเด็นคือการได้ไปฝึกงานวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์คล้ายกับได้เป็นอาชีพนักวิจัยแท้จริง นอกจากนั้นยังได้รู้จักเพื่อนต่างชาติจากอเมริกาที่เป็น Postdoc fellow ที่พักอาศัยที่ทำงานเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ วัฒนธรรมมากมาย

 

• แผนการศึกษาเพิ่มเติมในตอนนี้มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มประสบการณ์ทางสายคลินิกครับ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในสายงานทันตกรรมประดิษฐ์ที่ทำงานอยู่ให้มากขึ้น โดยขณะนี้กำลังศึกษาในชั้นปีที่1 ปริญญาโทนานาชาติสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ส่วนภายหลังจากนี้คงมุ่งเน้นการทำงานในสถานะอาจารย์ แต่หากมีโอกาสก็อาจไปเพิ่นพูนประสบการณ์เพิ่มเติมที่ต่างประเทศในรูปแบบ Postdoc fellow เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยมากขึ้นครับ

 

• อันที่จริงได้ให้แนะแนวแก่นักศึกษาทันตแพทย์แทบทุกปีที่มีความสนใจในโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ทันตแพทย์(MSP)ครับ โดยความเห็นส่วนตัวไม่ได้คาดหวังให้นักศึกษาทุกคนที่สนใจเป็นอาจารย์เข้าในโครงการนี้ ขอเพียงทุกคนที่มีความสนใจไม่ละทิ้งความตั้งใจเดิม มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนให้พร้อมสำหรับเป็นอาจารย์ก็พอครับ โครงการ MSP เป็นเสมือนทางเลือกหนึ่งในการไปให้ถึงเป้าหมายนั้น หากนักศึกษาคนไหนสนใจที่จะเป็นอาจารย์ก็ไม่อยากให้ทิ้งโอกาสที่ลอยเข้ามาหาครับ หากจะให้ชี้จุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั้นคงต้องเล่ายาวหลายหน้ากระดาษซึ่งใครที่สนใจก็พร้อมให้คำปรึกษาอย่างละเอียดครับ สุดท้ายขอฝากคำพูดสั้นๆไว้เผื่อนักศึกษาที่สนใจในโครงการครับ “อย่ากลัวที่จะแตกต่าง เพราะการพัฒนาสิ่งใดๆมันไม่มีทางเกิดขึ้นหากยึดติดกับสิ่งเดิมๆ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment