อ. ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล
Sitapa Pijitbundarn

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)
อนุมัติบัตรสาขาทันตสาธารณสุข
Diplomate, Thai Board of Dental Public health

 

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10
Email address:Sitapa.phi@mahidol.ac.th

 

ผลงานวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment