จัดจำหน่าย ณ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

เวลาทำการ :
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น. (ยกเว้นวันพุธบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. ปิดให้บริการ)

วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

โทรศัพท์ : 02-2007788-9
Fax : 02-2007734