โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

เปิดรับสมัครโครงการระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2565

 

นักศึกษาที่สนใจเข้ารับทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

ได้ที่ https://bit.ly/3xiNXVZ

 

ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

 

พร้อมสำเนาไปยังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีเมล dtinter@mahidol.ac.th

เพื่อประสานงานไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป

ลงข่าว ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment