ประชาสัมพันธ์ Call Project Proposal
สำหรับโครงการ The 2020 SATU Joint Research Scheme (JRS)

 

The SATU Presidents’ Forum International Secretariat ประชาสัมพันธ์การ Call Project Proposal สำหรับโครงการ The 2020 SATU Joint Research Scheme (JRS) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นเวทีกลางให้นักวิจัยภายใต้สมาชิกเครือข่าย SATU ได้จับคู่งานวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน

 

โดยสามารถดูรายละเอียดโครงการพร้อมคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ https://sites.google.com/view/2020-satujrs-1/home โดยตรง ภายในวันที่ 31 มี.ค. 63

ลงข่าว ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment