ประชาสัมพันธ์โครงการภาคฤดูร้อน 2020 Pusan National University (PNU) ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

 

โครงการภาคฤดูร้อน 2020 Pusan National University (PNU) ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 นี้

Session A ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 2,414,000 KRW
Session B ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563 2,414,000 KRW

 

– ระยะเวลาสิ้นสุดการรับสมัคร : 5 พฤษภาคม 2563
– เนื้อหาของหลักสูตร : อบรมคอร์สเกาหลีและเรียนรู้กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ
– นักศีกษาที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

 

หากสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเองและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ https://his.pusan.ac.kr/international_eng/41598/subview.do

 

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง หากพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น ณ ช่วงเวลาที่ต้องเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อไปยังผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัย PNU เพื่อพิจารณาเลื่อนกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด

ลงข่าว ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment