ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Higher Education for ASEAN Talents (HEAT) สำหรับอาจารย์ในประเทศไทย

 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Higher Education for ASEAN Talents (HEAT) สำหรับอาจารย์ในประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก แบบสนับสนุนทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน และทุนบางส่วน จำนวน 2 ทุน ระยะเวลาการรับทุนจำนวน 3 ปี ระหว่าวันที่ 1 ก.ย. 2563 – 31 ส.ค. 2566

 

โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ และรายละเอียดมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนการศึกษา ได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/ir/th/2020-higher-education-for-asean-talents-heat/ หากสนใจสมารถสมัครได้ ภายในวันที่ 20 มีค 63

ลงข่าว ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment