ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Global Korea Scholarship (GKS) เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

 

ทุนการศึกษา Global Korea Scholarship (GKS) สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kyungpook National University สาธารณรัฐเกาหลี โดยทุนการศึกษานี้ จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างเข้าศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการวิชาการ

 

ระยะเวลาการมอบทุนการศึกษา

Master’s Degree : 1 year Language Courses + 2 year Degree Courses
Doctoral Degree : 1 year Language Courses + 3 year Degree Courses
Research Program : 6 month – 1 year Research Program

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี (บุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2523)
2. ผู้สมัครต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.64
3. ผู้สมัครที่มีสัญชาติเกาหลีไม่สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนได้
4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 (ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในสาธารณรัฐเกาหลี ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ แต่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาในเกาหลีผ่าน Kyungpook Graduate Studies Program สามารถสมัครหลักสูตรนี้ได้)

 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียด พร้อมสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 นี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1-XaGQyzwmCGxFvER5oRuYoWWWF0GuL1F

ลงข่าว ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment