ประชาสัมพันธ์ NUS Enterprise Summer Programme in Entrepreneurship 2020

 

NUS Enterprise Summer Programme in Entrepreneurship 2020 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63 (Run 1) หรือ 6-17 ก.ค. 63 (Run 2) ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์

 

ขอให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่งเอกสาร พร้อมแนบ CV ส่งมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัย อาจจะได้รับการยกเว้นค่า Program fee จำนวน SGD 4,815

ลงข่าว ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment