ประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2020/2021

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2020/2021 ของรัฐบาล อินโดนีเซีย โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องมีอายุระหว่าง 18 ปี – 27 ปี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและมีความรู้ด้านภาษา Bahasa Indonesia

 

ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงตามเว็บไซต์ http://darmasiswa.kemdikbud.go.id ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563

 

 

ลงข่าว ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment