สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2563

 

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2563 ไม่จำกัดสาขา เพื่อเดินทางไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.francothai-science.com/scholarships และสมัครโดยตรงได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ก.พ. 63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment