โครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (AsTW 2020)

 

โครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (AsTW 2020) ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

จะจัดขึ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2020 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment